Stad Turnhout zoekt een

ASSISTENT BUURTSPORT

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met meer dan 47.000 inwoners. Een stad waar buren elkaar kennen en elkaar kunnen ontmoeten, is een stad waar mensen zich thuis voelen en waar ze trots op zijn. Om die reden stimuleren we ontmoeting in buurten en zetten we projecten op om de verbondenheid binnen buurten te versterken. Bouw Turnhout mee uit tot een sterke stad die de uitdagingen van vandaag en morgen kan trotseren. Samen maken we onze stad futureproof.

Profiel

Je talenten

 • Je bent betrokken bij je werk, overziet je taken, afspraken en het werkschema zoals het tijdens een overleg afgesproken wordt.
 • Je hebt interesse, kennis/ervaring in het begeleiden van sportactiviteiten.
 • Je bent positief ingesteld, enthousiast en kan deelnemers enthousiast maken.
 • Je bent voldoende zelfzeker om een groep aan te spreken, om een sportactiviteit voor een groep te begeleiden of contact te leggen met een externe organisatie.
 • Je kijkt met een open en positieve blik naar alle mensen. Leeftijd, culturele achtergrond, taal, financiële mogelijkheden,… iedereen is voor jou gelijkwaardig.
 • Je ziet het glas steeds halfvol: zowel in mensen als situaties zie je eerder de mogelijkheden dan de beperkingen.
 • Je bent op je best als je in een team kan samenwerken met anderen.
 • Je legt vlot contact, durft mensen aanspreken en bent goed in het onderhouden van contacten.
 • Tijdens je werk draag je de vooropgestelde werkkledij en hou je de veiligheid van de deelnemers in de gaten.
 • Tijdens je opdracht vertegenwoordig jij Stad Turnhout en ben je het gezicht van de stad. Je gedraagt je in alle omstandigheden gepast en professioneel,
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

 • Er zijn geen diplomavoorwaarden voor deze functie. We kijken naar je talenten.

Functieomschrijving

Gezocht: een enthousiaste assistent om ons Buurtsport-programma te begeleiden.

Buurtsport Stad Turnhout wil iedereen de kans bieden om aan sport te doen. De klemtoon ligt op het plezier van bewegen en elkaar ontmoeten. Competitie is minder belangrijk. Buurtsport is er voor iedereen, maar heeft extra aandacht voor de mensen die de weg naar het gewone sportaanbod moeilijker kunnen vinden. Taal, afkomst of geld mogen geen belemmering vormen om deel te kunnen nemen aan de activiteiten.
Het gaat bijvoorbeeld om fietslessen voor volwassenen, omnisport, voetbal, sportbegeleiding in de gevangenis en mogelijk nog andere dagactiviteiten in samenwerking met partnerorganisaties (fietslessen met secundaire scholen,…).
We vragen geen diploma maar kijken of je de talenten hebt voor deze leuke job. Je werkt in een 4/5e tewerkstelling (30,4u/week). Werken op avonden en in het weekend hoort bij de werking.

Herken je jezelf hierin? Wacht dan niet om te solliciteren!

Je taken

Wat ga je doen?

 • Je begeleidt sport- en spelactiviteiten, meestal voor jongeren en soms ook voor kinderen en volwassenen.
 • Je leert jongeren en volwassenen fietsen.
 • Je maakt en onderhoudt contacten met (nieuwe) deelnemers op straat en op andere openbare plaatsen waar jongeren samenkomen.
 • Bij de opstart van het werkjaar ga je langs op plaatsen waar mensen bijeenkomen die interesse zouden kunnen hebben in ons aanbod. Dat kunnen openbare plaatsen zijn zoals straten en pleintjes. Maar je maakt ook promotie via andere organisaties.
 • Je neemt wekelijks actief deel aan het overleg met team buurtsport.
 • Je ervaringen en bevindingen die je opdoet tijdens de activiteiten bespreek je met je coördinatoren. Je geeft adviezen om het aanbod van Buurtsport nog beter af te stemmen op de wensen van de deelnemers, en om eventuele problemen op te lossen.
 • Via je coördinatoren krijg je alle nodige materiaal en informatie om je job goed uit te kunnen voeren. En ze onderzoeken of de voorstellen die jij aanbrengt binnen de visie van buurtsport passen en praktisch uitvoerbaar zijn. Het is jouw taak om ze in de praktijk uit te voeren en je bevindingen aan je coördinatoren mee te delen.
 • Je voert licht administratief werk uit (voorbereiding activiteiten, noteren deelnemersaantallen,…)
 • Alle taken voer je samen uit met minimaal 1 andere collega.

Wij bieden U

Ons aanbod

 • Een deeltijdse (30,4u/week) contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Dv (D1-D2-D3) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je geïndexeerde brutomaandloon bedraagt 1.894,82 euro bij een 4/5e tewerkstelling. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar laten meetellen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteit. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Wil je hierover meer info of een persoonlijke loonsimulatie, aarzel dan niet ons te contacteren: selectie@turnhout.be of T 014 53 49 90.
 • We bieden tal van extra voordelen aan: maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag), ecocheques (100 euro pro rata je tewerkstellingscoëfficiënt)
 • Fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer, mogelijkheid tot fietsleasing
 • Eindejaarstoelage, gratis hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen)
 • Gratis lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (gsd-v).
 • We zijn een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden een soepele vakantieregeling. Een voltijdse medewerker heeft jaarlijks recht op 33 vakantiedagen ( pro rata je tewerkstellingsgraad) aangevuld met 14 feestdagen. Wij volgen het verlofstelsel van de publieke sector wat betekent dat je vanaf je indiensttreding recht hebt op betaalde vakantie a rato van de nog te presteren maanden van dat jaar.
 • Plaats van tewerkstelling: Team preventie – Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout. Van hieruit vertrek je naar je opdrachten.

Selectieprocedure

 • De procedure bestaat uit twee delen:

o Een schriftelijk gedeelte: je krijgt een praktijkcase die je kort kan voorbereiden hoe jij dit voorbeeld in de praktijk zou aanpakken.
o Een mondeling gedeelte: je licht jouw antwoord toe aan de selectiecommissie, gevolgd door een selectiegesprek.

 • Het schriftelijk en mondeling gedeelte gaan door op dinsdag 6 augustus 2024 in het Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout. Hou die datum alvast vrij. Het exact uur delen we je later mee nadat de inschrijvingsperiode is beëindigd.
 • De praktijkcase en het selectiegesprek staan beiden op 50 punten. Om te slagen behaal je op beide delen minimaal 50% en in totaal minimaal 60%. Heb je de hoogste score krijg je de job aangeboden. De andere geslaagde kandidaten worden in de wervingsreserve opgenomen: komt de functie terug vrij en je bent beschikbaar, dan hoef je geen nieuwe proeven af te leggen.

Interesse?

 • Solliciteren is mogelijk tot en met zondag 21 juli 2024.Nadien gaat de vacature automatisch offline: bewaar tijdig een kopie.
 • Om te solliciteren schrijf je je online in via het intranet jobs.turnhout.be/intranet
 • Vergeet zeker niet je motivatiebrief, kopie van je eventuele diploma en actueel curriculum vitae toe te voegen.
 • Als online solliciteren moeilijk is, mag je je documenten ook afgeven op de Personeelspunt ten laatste op vrijdag 19 juli 2024, ten laatste om 12u00. Je maakt hiervoor vooraf telefonisch een afspraak.
 • Heb je vragen over de functie-inhoud: contacteer Peter Bertels, T +32 14 44 33 90 M +32 478 84 33 88, peter.bertels@turnhout.be. Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht op Personeelspunt, selectie@turnhout.be.
 • Turnhout verwelkomt iedereen en gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties.
Samenvatting
Vacature: ASSISTENT BUURTSPORT
Uren: Onbepaalde duur