Stad Turnhout zoekt een

Centrummanager vaccinatiecentra Eerstelijnszone Kempenland (m/v/x)

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

COVID-19 is de grootste pandemie die we momenteel met zijn allen proberen te overwinnen. Uiterst belangrijk in deze strijd is het vaccineren van de bevolking.
De eerstelijnszone van Kempenland exploiteert 2 vaccinatiecentra: op de Philips-site in Turnhout en in de voormalige legerhallen in Weelde. Daar organiseert ze de vaccinaties voor de inwoners van Turnhout, Hoogstraten, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar, Rijkevorsel, Merksplas, Ravels, Arendonk en Baarle-Hertog.
Er zijn dus vele handen nodig om dit tot een goed einde te brengen. Eén van die rollen is centrummanager voor het vaccinatiecentrum. We zijn nu op zoek naar een centrummanager voor de Philips site.

Profiel

 • Competentieprofiel

Kerncompetenties:

 • Klantgerichtheid
 • Je bent ter beschikking van verschillende soorten klanten van jouw functie (medewerkers vaccinatiecentrum, organisaties, overheden, programmamanager …).
 • Communicatieve vaardigheden
 • Je bent in staat om helder en transparant te communiceren omtrent de je toevertrouwde domeinen, zowel mondeling als schriftelijk.

Integriteit

 • Je blijft, ook onder druk, sereen en integer en verliest de maatschappelijke belangen niet uit het oog.
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Je doet er alles aan om de kwaliteit binnen de facilitaire processen aan te houden of te verbeteren.

Resultaatgerichtheid

 • Je doet er alles aan om de beoogde doestellingen (kwantitatief en kwalitatief) te behalen.

Samenwerken

 • Je werkt vlot samen met verschillende partijen binnen en buiten het vaccinatiecentrum.

Verantwoordelijkheid en autonomie

 • Je voert toegewezen taken autonoom uit met een maximum aan praktische effectiviteit en efficiëntie uit. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden, vind je vanzelfsprekend.

Flexibel

 • Je kan vlot schakelen tussen opdrachten en houdt rekening met frequente en ingrijpende wijzigingen met betrekking tot inzet medewerkers en beschikbaarheid vaccins

Functiegerichte competenties:

 • Probleemanalyse
 • Je kan een probleem ontleden in componenten, de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven en waar nodig, op zoek gaan naar bijkomende, relevantie informatie.

Plannen en organiseren

 • Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde tijd, activiteiten, middelen en mensen aangeven om bepaalde doelen te bereiken. Je structureert en ordent vlot je werk, waardoor je vlot gegevens toegankelijk maakt voor klanten van je functie.

Prioriteiten stellen

 • Je kan verschillende opties of handelswijzen tegen elkaar afwegen op basis van relevante criteria en komen tot realistische beoordelingen en keuzes.

Nauwkeurigheid

 • Je gaat nauwkeurig en zorgvuldig om met de verzameling, verwerking en aanlevering van gegevens.

Functieomschrijving

Hoofddoel van de functie

 • De centrummanager zorgt voor de planning en de goede uitvoering van de vaccinaties, de organisatie van de werking van het vaccinatiecentrum met oog voor het facilitymanagement en het beheer van bestelling en aanvoer van de vaccins voor zijn/haar vaccinatiecentrum.
 • De centrummanager zal nauw samenwerken met andere actoren betrokken op de organisatie van het vaccinatieproces: HR-manager, medische- en farmaceutisch aanspreekpunt, populatiemanager programmamanager. Zeker voor wat betreft het proces m.b.t. bestelling en aanvoer van vaccins is dit overleg cruciaal.

Functie-inhoud

 • Resultaatsgebied 1: Organisatie Facilitymanagement

Resultaat:

 • De centrummanager van het vaccinatiecentrum zorgt voor de organisatie van alle aspecten van het facilitymanagement inclusief voldoende ter beschikking zijnde medewerkers en de beschikbaarheid van materiaal hiervoor.

Kerntaken

 • Brengt de noden en behoeften inzake ondersteunende diensten in kaart: onderhoud, catering, ontsmetting…
 • Zorgt voor een bestand aan vaste medewerkers en kent hun mogelijkheden naar inzet facilitaire diensten
 • Zorgt voor reservepool aan medewerkers en kent hun mogelijkheden naar inzet facilitaire diensten
 • Zorgt voor de bestellen van alle materiaal, benodigdheden en producten en beheert de voorraad ervan.

Resultaatsgebied 2: Onboarding van medewerkers facilitaire diensten
Resultaat:

 • Medewerkers die worden ingezet voor deze opdracht kunnen erop rekenen dat zij op een correcte wijze door een overeenkomst worden verbonden waarin oog voor opdracht, verzekering, vergoeding etc.

Kerntaken:

 • Iedere medewerker weet welke opdracht hij/zij heeft en wanneer hij/zij deze opdracht opneemt (jobtime, duur, rooster…)
 • Ieder medewerker krijgt een introductie voor de opdracht
 • Iedere medewerker wordt, al naargelang het statuut waarin hij/zij zich bevindt, verzekerd (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid)
 • Iedere medewerker kent de vergoeding die tegenover de prestaties staat

Resultaatsgebied 3: Planning medewerkers en vrijwilligers
Resultaat:
Medewerkers verbonden aan het vaccinatiecentrum worden gepland in functie van de behoeften en de ter beschikking zijnde vaccins.
Kerntaken:

 • De centrummanager hanteert een planningsmethodiek ondersteund door een digitale planningstool, waarin alle gegevens worden bewaard en ingezet
 • Communiceert deze methodiek en werkwijze helder en transparant naar de medewerkers en de betrokken organisaties.
 • Hij/zij respecteert hierbij zowel de wensen en mogelijkheden van de medewerker die zoveel als mogelijk betrokken wordt, als de noden van het vaccinatiecentrum en probeert deze zoveel mogelijk te verzoenen
 • Vanuit de planning worden ook de gerealiseerde prestaties geregistreerd

Resultaatsgebied 4: bestelling en aanvoer van de vaccins
Resultaat:
In samenwerking met de farmaceutisch verantwoordelijke wordt de bestelling, aanvoer en bewaren van vaccins geregeld.
Kerntaken:

 • Nauwkeurig opvolgen van de voorraad vaccins
 • Bestelling van de vaccins i.f.v. aantal geregistreerde burgers voor de komende periode

Wij bieden U

Selectievoorwaarden Je bent beschikbaar uiterlijk op 15 januari 2022.

 • Je beschikt minstens over een bachelor diploma.

hoe solliciteren
Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae en toe te voegen.
sollicitatietraject
Solliciteren kan tot en met zondag 28 november 2021.
Bij een groot aantal kandidaten is er een preselectie op basis van het cv.
Daarna volgt een digitale mondelinge proef.
vacaturedetails
• Een voltijdse contractuele functie van 6 maanden in de graad Bv (B1-B2-B3).
Je minimumloon voor deze functie bedraagt 2 536 euro bruto per maand.
Je kan relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
• Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
• Je werkt binnen het team van de eerstelijnszone in Turnhout.
• We respecteren de COVID-19-regels. Je krijgt de mogelijkheid om je te laten vaccineren.

Samenvatting
Vacature: Centrummanager vaccinatiecentra Eerstelijnszone Kempenland (m/v/x)
Uren: Bepaalde duur, Full-time
{vacature_video}