Stad Turnhout zoekt een

CONSULENT DRUGHULPVERLENING

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met meer dan 47.000 inwoners. Een stad waar buren elkaar kennen en elkaar kunnen ontmoeten, is een stad waar mensen zich thuis voelen en waar ze trots op zijn. Bouw ze mee uit tot een sterke stad die de uitdagingen van vandaag en morgen kan trotseren. Samen maken we Turnhout futureproof.

Profiel

Je talenten

 • Je gelooft in de meerwaarde van preventie ter voorkoming van (problematisch) druggebruik.
 • Je hebt een globaal zicht op de bestaande legale en illegale drugs en actuele tendensen m.b.t. drugs(gebruik).
 • Je kan duidelijk informeren en adviseren. Goede communicatieve vaardigheden zijn hiervoor een must.
 • Je hebt een positieve doch kritische, energieke, persoonlijkheid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, open houding en inlevingsvermogen maar kan eveneens tijdig grenzen aangeven van zowel jezelf als de werking.
 • Je hebt affiniteit met en/of interesse in drugs, verslaving en de doelgroep.
 • Je bent een netwerker en hebt kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van andere talen is een pluspunt, net zoals een geldig rijbewijs B.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad en OCMW Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

 • Je hebt tenminste een bachelordiploma of een einddiploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Laatstejaarsstudent? Dan moedigen we je aan je ook kandidaat te stellen en je loopbaan bij Stad Turnhout te starten. Je behaalt je diploma ten laatste op het moment van indiensttreding.
 • Heb je geen bachelordiploma maar kan je relevante ervaring in drughulpverlening aantonen kan je ook deelnemen aan de selectieproeven mits je slaagt voor een voorafgaande niveau- en capaciteitstest op het niveau van de functie.
 • Wens je deel te nemen met een buitenlands diploma? Bezorg ons bij je sollicitatie minimaal een bewijs dat je de aanvraagprocedure voor gelijkwaardigheid van je diploma bij NARIC Vlaanderen hebt opgestart. Ten laatste bij je aanstelling bezorg je ons het gelijkwaardigheidsbewijs. Meer info: https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenning-buitenlands-diploma.

Functieomschrijving

Het team Preventie werkt rond diverse maatschappelijke problematieken. Het team is op zoek naar een geëngageerde drughulpverlener om de insteek van de drugsproblematiek mee te nemen in dit globale verhaal. Je maakt deel uit van het team verslaving dat aangestuurd en gecoacht wordt door CAW De Kempen. Medewerkers van drughulp eerstelijn en MSOC Kempen (Medisch Sociaal Opvangcentrum) vormen samen één team.

Je taken

 • Je staat in voor een eerstelijns onthaal van gebruikers van legale en illegale middelen.
 • Je verleent laagdrempelige, ambulante zorg / hulpverlening aan gebruikers van legale en illegale drugs met aandacht voor de context en voor alle levensdomeinen.
 • Je werkt mee aan de uitwerking en uitvoering van preventie-opdrachten met het Preventie-team van Stad Turnhout
 • Je biedt de eerste ondersteuning aan iedereen die nood heeft aan informatie, advies en begeleiding inzake druggebruik
 • In samenwerking met andere diensten en voorzieningen werk je outreachend naar maatschappelijk kwetsbare gebruikers.
 • Je bouwt een netwerk en samenwerking uit met de bestaande eerste- en tweedelijnsdiensten in Turnhout.
 • Je houdt een registratiesysteem inzake drughulpverlening bij.
 • Je werkt samen met ervaringsdragers.
 • Je bent alert voor signalen om het welzijn van de doelgroep te vergroten.

Wat houden de preventie-opdrachten in:

 • Je werkt ervaringsgerichte projecten uit rond verslavingsproblematiek.
 • Je voert deze uit aan partnerorganisaties en op bijvoorbeeld scholen.
 • Je bent een aanspreekpunt voor deze organisaties.

Wij bieden U

 • Je geïndexeerde brutomaandloon bij een voltijdse tewerkstelling (38/38) bedraagt minimaal 3.030,88 euro. Je kan relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige voor maximum 8 jaar laten meetellen in je loonberekening (bijvoorbeeld B1, trap 8: 3.346,46 euro voltijds). Ervaring bij een andere overheid wordt onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Wens je je hierover meer informatie of een persoonlijke loonsimulatie: contacteer dan zeker selectie@turnhout.be, T: 014-53 49 90.
 • We bieden tal van extra voordelen: maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag), ecocheques (100 euro pro rata je tewerkstellingscoëfficiënt), eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer, mogelijkheid tot fietsleasing, gratis hospitalisatieverzekering met gunstige tarieven voor gezinsleden,< gratis toegang tot de Turnhoutse musea, gratis lidmaatschap van de bib en gebruik van de stedelijke sporthal, gratis kortingpas en verscheidene voordelen via lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (gsd-v).
 • We geven jou ruimte om jezelf te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
 • We zijn een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers gedurende hun loopbaan en bieden binnen een voltijdse werkweek van 38 uur glijdende werktijd. Er is de mogelijkheid tot thuiswerk: hiervoor krijg je een performante laptop en gsm. We hanteren een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen. Wij volgen het verlofstelsel van de publieke sector: vanaf je indiensttreding heb je recht op betaalde vakantie a rato van de nog te presteren maanden van dat jaar.
 • Gezondheid en welzijn op het werk vinden we heel belangrijk. Dat koppelen wij aan veel bewegen en samen toffe activiteiten doen: er is een groot aanbod aan sportactiviteiten, after work-drinks, jaarlijkse ‘Team Out’, een grootse Fit&Fun-dag,…
 • Plaats van tewerkstelling: Welzijnscampus dr. Constant Janssen, Stationstraat 80, 2300 Turnhout (op 200m van Turnhout-station en bushaltes)
 • Je hebt 1 avonddienst per week tot 21 uur.

Selectieprocedure

 • Solliciteren kan tot en met zondag 4 augustus 2024.
 • Indien er veel inschrijvingen zijn kan de selectiecommissie overwegen een preselectie te organiseren als extra stap.
 • Kandidaten die niet aan de diplomavereiste voldoen kunnen deelnemen aan de selectieproeven mits zij slagen voor een niveau- en capaciteitstest op bachelor-niveau. Deze leg je online af tussen woensdag 14 augustus en zondag 18 augustus 2024. Duur: +/-40 minuten. Ben je geslaagd kan je deelnemen aan de selectieproeven.
 • De selectieproeven bestaan uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test in de vorm van een casus, en aansluitend een competentiegericht interview waarin je ook je casus toelicht. Deze proeven vinden plaats op dinsdag 27 augustus 2024 in de Welzijnscampus, Stationstraat 80, 2300 Turnhout. In de week van 5 augustus 2024 bezorgen we je de juiste datum.
 • De selectieprocedure wordt uiterlijk in augustus 2024 afgerond.
 • Om te slagen behaal je op elke proef minimaal 50% en in totaal minimaal 60%. De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking: de hoogst gerangschikte kandidaat krijgt de job aangeboden. De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve. Bij een toekomstige zelfde vacature contacteren we eerst de reserve. In dat geval moet je niet opnieuw de selectieproeven afleggen.

Interesse?

 • Solliciteren kan tot en met zondag 4 augustus 2024. Nadien gaat de vacature automatisch offline: bewaar tijdig een kopie.
 • Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be/intranet.
 • Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je geactualiseerd curriculum vitae toe te voegen. Vermeld of je een voltijdse of 4/5e tewerkstelling verkiest.
 • Turnhout verwelkomt iedereen en gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties.
Samenvatting
Vacature: CONSULENT DRUGHULPVERLENING
Uren: Onbepaalde duur