Stad Turnhout zoekt een

CONSULENT HANDHAVING (m/v/x)

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met 46 000 inwoners. Bouw ze mee uit tot een sterke stad die de uitdagingen van morgen kan trotseren. Samen maken we Turnhout futureproof.

Binnen de diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu van Stad Turnhout werken we aan een kwalitatieve en duurzame leefomgeving voor iedereen. Het sluitstuk van elk ruimtelijk beleid en milieubeleid is handhaving. Met een ambitieus, lokaal handhavingsplan als basis, rol je als consulent handhaving het beleid hierrond uit en zet je het om in de praktijk. Zoals bij elk goed handhavingsbeleid werk je op volgende sporen: sensibilisering, preventie, controle en herstel.

Profiel

 • Je hebt ruimtelijk inzicht en interesse in ruimtelijke ontwikkeling.
 • Je staat stevig in je schoenen en blijft kalm en respectvol in moeilijke omstandigheden.
 • Je hebt goede communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden.
 • Je kan ingewikkelde problemen snel doorgronden en binnen een interdisciplinaire omgeving tot een helder en éénduidig besluit komen.
 • Je hebt affiniteit met wetgeving en kan deze vertalen naar de praktijk.
 • Verworven kennis of een opleiding in het juridische en ruimtelijke context zijn een pluspunt, maar geen vereiste.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad en OCMW Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

 • Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld), een diploma hoger onderwijs van één cyclus dat toegang geeft tot niveau B (https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

Functieomschrijving

 • Op basis van het lokaal handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu rol je als consulent handhaving het handhavingsbeleid van Stad Turnhout uit.
 • Je stroomlijnt de procedures inzake handhaving samen met de betrokken partners en diensten.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor het bestuur, partners en klanten inzake het handhavingsbeleid.
 • Je behartigt de lopende handhavingsdossiers.

Wij bieden U

 • Een 4/5de contractuele functie van bepaalde duur tot 31/12/2023 in de graad Bv (B1-B2-B3) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je minimumloon in de graad Bv bedraagt 2.330,55 euro bruto per maand voor voltijdse betrekking. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
 • Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
 • Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.
 • Plaats van tewerkstelling: Dienst Ruimtelijke Ordening, Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Interesse?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

Geselecteerde kandidaat worden uitgenodigd voor een gesprek.

Samenvatting
Vacature: CONSULENT HANDHAVING (m/v/x)
Uren: Bepaalde duur, 4/5 basis