Stad Turnhout zoekt een

DIENSTHOOFD TEAM OVERHEIDSOPDRACHTEN

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met meer dan 47.000 inwoners. Bouw ze mee uit tot een sterke stad die de uitdagingen van vandaag en morgen kan trotseren. Samen maken we Turnhout futureproof.

Profiel

 • Je hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Je herkent en analyseert mogelijke problemen en zoekt oplossingen.
 • Je beschikt over de kennis en het inzicht die eigen is aan de specifieke functie of je bent bereid je hier op korte termijn grondig in bij te scholen, en houdt je kennis up-to-date.
 • Je kan beleidsmatig, strategisch en procesmatig denken, bent sterk in onderhandelen, beheerst vergadertechnieken
 • Je kan moeilijke materie op een begrijpelijke manier communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt goede leiderschapsvaardigheden en weet een (klein) team te motiveren en effectief aan te sturen.
 • Je weet je goed te organiseren en gaat planmatig te werk.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken en een echte teamspeler, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

 • Je beschikt minimaal over een masterdiploma (of gelijkgesteld).
 • Leidinggevende ervaring en/of expertise in overheidsopdrachten is een pluspunt, maar wij kijken in de eerste plaats naar jouw potentieel en competenties.
 • Heb je een buitenlands diploma? Naast je inschrijving via onze jobsite mail je je gelijkwaardig-heidsbewijs van je diploma, of een bewijs dat je de procedure voor gelijkwaardigheid bij NARIC Vlaanderen hebt opgestart naar selectie@turnhout.be. Ten laatste op het moment van je aanstelling in de functie dien je het bewijs te bezorgen van NARIC Vlaanderen dat je diploma gelijkwaardig is. (Meer info: https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenning-buitenlands-diploma).

Functieomschrijving

Onze Jan gaat verdiend met pensioen en daarom starten we de zoektocht naar zijn vervanger.

Wat ga je doen? Als diensthoofd ben jij een cruciale schakel in de coördinatie van de overheidsopdrachten, de aankopen en het contractbeheer. De correcte toepassing van de reglementering op overheidsopdrachten vormt de rode draad in al jouw acties. Dankzij jouw kennis ben je een aanspreekpunt voor collega’s en medewerkers en kan je een heldere beleidsvisie ontwikkelen. Je bewaakt alle fasen van het aankoopproces en stuurt hierbij een sterk team van 4 medewerkers aan. In al deze fasen ben van je dichtbij betrokken, vaak trek je daarbij zelf aan de kar, steeds in nauwe samenwerking met collega’s van andere diensten.
Naast expert ben je ook een warme coach die oog heeft voor het persoonlijk welzijn en professionele ontwikkeling van je team.

Bij voorkeur heb je leidinggevende ervaring en/of expertise in overheidsopdrachten, maar wij kijken vooral naar jouw potentieel en competenties en zoeken een leergierige coach die zich in deze specifieke materie wil verdiepen.

Interesse? Wacht niet en solliciteer nu! Wij kijken uit naar jouw komst.
Duik alvast in onze wereld: www.turnhout.be/overheidsopdrachten

Je taken

Leiding, coördinatie en coaching van het team Overheidsopdrachten

 • Je bent verantwoordelijk voor de medewerkers van het team overheidsopdrachten: coördinatie, de dagdagelijkse leiding en goede werking van team overheidsopdrachten. Je stelt duidelijke doelen en verwachtingen en creëert een positieve werkomgeving met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers en zorgt voor een goede doorstroming van alle relevante informatie.

Voeren van procedures inzake overheidsopdrachten en adviesverlening

 • Analyseren van de behoeften en aanvragen van de gemeentelijke diensten.
 • Zorgen voor de verwerking, administratieve analyse en follow-up van dossiers overheidsopdrachten in overeenstemming met de wet en de toepasselijke interne procedures.
 • De interne behoeften inventariseren en proactief evalueren in samenwerking met de aanvragende diensten.
 • Opstellen van bestekken voor overheidsopdrachten volgens de meest aangewezen procedure, op basis van aangeleverde technische bepalingen en conform de van toepassing zijnde wetgeving..
 • Opmaken van collegebeslissingen en raadsbeslissingen voor de goedkeuring van de ramingen en lastvoorwaarden van overheidsopdrachten.
 • Het voeren van de volledige procedure voor goedgekeurde overheidsopdrachten (prijsvragen, ontvangen offertes, beoordeling offertes, voeren van onderhandelingen, opmaken van verslagen en gunningsbeslissingen, informeren van inschrijvers, administratieve opvolging van de opdrachten)
 • Opvolging van bestellingen en controle + verwerking binnenkomende facturen.
 • Waken over het correct opvolgen van procedures bij het plaatsen van bestellingen.
 • Adviseren van bestuur, collega’s en externe partijen inzake overheidsopdrachten.
 • Administratieve ondersteuning van de dienst Facility Management.

Wij bieden U

 • Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Av (A1a, A1b, A2a) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt minimaal 3.788,61 euro bij een voltijdse tewerkstelling.
 • Relevante ervaring uit de private sector of als zelfstandige kan je tot 8 jaar laten meetellen in je loonberekening. Zo kom je bijvoorbeeld in niveau A1a, trap 8 aan 4.430,16 euro brutomaandwedde. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Wens je hierover meer informatie of een persoonlijke loonsimulatie, kan je contact opnemen met selectie@turnhout.be (T 014 53 49 90).
 • We bieden tal van extra voordelen aan: maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag), ecocheques (100 euro bij voltijdse tewerkstelling), fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer, mogelijkheid tot fietsleasing, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), gratis hospitalisatieverzekering met gunstige tarieven voor gezinsleden, lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (gsd-v).
 • We zijn een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden binnen een voltijdse werkweek van 38 uur glijdende werktijd, mogelijkheid tot thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen. Wij volgen het verlofstelsel van de publieke sector wat betekent dat je vanaf je indiensttreding recht hebt op betaalde vakantie a rato van de nog te presteren maanden van dat jaar.
 • We vinden het belangrijk dat elke medewerker zich goed kan voelen in de functie, dat deze zich kan ontplooien in de job en kansen krijgt om bij te leren en zich zo nodig bij te scholen.
 • De boog kan niet altijd gespannen staan: we organiseren voor onze medewerkers tal van (sport)activiteiten.
 • Plaats van tewerkstelling: Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, gebouw Europeion, Facility Management, Team overheidsopdrachten.

Selectieprocedure

 • Solliciteren kan tot en met 1 augustus 2024.
 • De procedure bestaat uit drie proeven:

o Een schriftelijke proef die jouw kennis en vaardigheden voor de functie test. Je ontvangt een thuisopdracht op vrijdag 16 augustus 2024 die je uiterlijk zondag 1 september 2024 inlevert.
o Een mondelinge proef die bestaat uit de presentatie van je thuisopdracht gevolgd door een competentiegericht interview. Datum: vrijdag 6 september 2024. Locatie: Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, zaal Mosten. Hou alvast die datum vrij.
o Slaag je hiervoor contacteert onze externe HR-partner Ascento de 2 hoogst gerangschikte kandidaten om samen een afspraak te plannen voor een psychotechnische proef die jouw management- en leiderschapsvaardigheden test. Deze proef gaat door in de loop van de week van 9 september 2024. Reken hiervoor op een halve dag.
o Het resultaat van de psychotechnische proef resulteert in een gunstig/ongunstig advies. De selectiecommissie neemt in de loop van de week van 16 september 2024 haar eindbeslissing.

 • Om te slagen behaal je op elke proef minimaal 50% en in totaal minimaal 60%. Het resultaat van de psychotechnische proef wordt als advies voorgelegd aan de selectiecommissie.
 • De topkandidaat krijgt de job aangeboden. De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve. Komt de functie in de toekomst terug vrij, contacteren wij eerst de wervingsreserve in de volgorde van rangschikking. Ben je beschikbaar hoef je niet opnieuw selectieproeven af te leggen.

Interesse?

 • Solliciteren kan tot en met 1 augustus 2024.Nadien gaat de vacature automatisch offline: vergeet niet een kopie te bewaren.
 • Om te solliciteren schrijf je je online in via jobs.turnhout.be. Voeg zeker je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe.
 • Heb je vragen over de functie-inhoud: contact dan zeker Jan Claes, diensthoofd overheidsopdrachten via jan.claes@turnhout.be, T 014 53 40 94. Voor vragen over de selectieprocedure contacteer je selectie@turnhout.be, T 014 53 49 90.
 • Turnhout verwelkomt iedereen en gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties.
Samenvatting
Vacature: DIENSTHOOFD TEAM OVERHEIDSOPDRACHTEN
Uren: Onbepaalde duur, Full-time