Stad Turnhout zoekt een

Halftijdse beleidsondersteuner geïntegreerd breed onthaal (GBO) (m/v/x)

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Stad Turnhout werken we samen met meer dan 700 medewerkers aan het optimaliseren van het welzijn van de inwoners, het creëren van een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan de hedendaagse noden.

Het GBO stadsregio Turnhout is een samenwerkingsverband tussen de 4 lokale besturen van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en het CAW de Kempen. Met het GBO werken we aan een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Binnen ons GBO starten we een 5-jarig project rond verhoogde tegemoetkoming.

Profiel

• Je bent een creatieve teamspeler en kan je manier van werken aanpassen als de context dit vraagt.
• Je gaat proactief te werk, en je straalt professionaliteit en klantvriendelijkheid uit.
• Een goede kennis van de sociale kaart is een pluspunt.
• Je legt vlot contact met partners en andere organisaties die met de doelgroep werken.
• Je bent een netwerker en draagt samenwerking hoog in het vaandel, zowel met de partnerorganisaties als met collega’s van andere diensten in het lokaal bestuur.
• Je hebt inzicht in, en voeling met, de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting, de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken en nieuwe maatschappelijke bewegingen, stadsontwikkeling en veranderingsprocessen.
• Je kan zowel vanuit meta- als vanuit meso- en micro-niveau kijken naar deze bewegingen en processen.
• Je kan zelfstandig een project vormgeven en uitvoeren vanuit vooraf bepaalde doelstellingen. Je zoekt hierbij zelf uit welke stappen je zal nemen om het project vorm te geven.
• Je bent resultaatgericht, maar je kan ook energie halen uit het geduldig en procesmatig werken aan doelstellingen op langere termijn.
• Voeling met het werken binnen een sociale dienst van een OCMW is eveneens een pluspunt.
• Je bent bereid buiten de kantooruren te werken.
• Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?
• Je hebt tenminste een bachelor diploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

Functieomschrijving

• Als medewerker GBO zet je in op het in kaart krijgen van inwoners van stadsregio Turnhout die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT), maar dit recht vandaag niet (automatisch) toegekend krijgen.
• Je effent de weg tussen deze doelgroep en de instanties die de toekenning verlenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loketten van de ziekenfondsen voor het indienen van een aanvraag VT of de sociale diensten of het Welzijnsonthaal voor evt. andere welzijnsvragen. Je vormt voor hen dus de brug naar de hulpverlening.
• Naast de toeleiding van doelgroep, bouw je ook de samenwerking tussen de verschillende diensten (OCMW’s, ziekenfondsen en het CAW) structureel uit.
• Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een goede samenwerking en een kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening
o Je formuleert verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere klantgerichte dienstverlening
o Je faciliteert de partners en doet aan voortgangscontrole en rapportage in functie van het project
• Je uitvalsbasis is de welzijnscampus in Turnhout, maar je bent vooral op het terrein actief.
• Je werkt nauw samen met andere brugfiguren van Stad Turnhout.
• Je rapporteert aan je leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake de uitvoering van taken en projecten,…

Wij bieden U

• Een halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Bv (B1-B2-B3), met een minimale looptijd van de functie tot en met 31 december 2025. Er wordt eveneens een werfreserve aangelegd.
• Je minimumloon voor deze functie bedraagt 1 268 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
• Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
• Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
• Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.

Selectieprocedure
• Uiterlijk op 19 mei 2021 ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.
• De procedure bestaat uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview.
• De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
• De selectieprocedure wordt uiterlijk eind juni 2021 afgerond.

Interesse?
Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

Solliciteren kan tot en met zondag 9 mei 2021.

Samenvatting
Vacature: Halftijdse beleidsondersteuner geïntegreerd breed onthaal (GBO) (m/v/x)
Uren: Part-time
{vacature_video}