Stad Turnhout zoekt een

Halftijdse consulent sportieve evenementen (m/v/x)

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Stad Turnhout werken we samen met meer dan 700 medewerkers aan het optimaliseren van het welzijn van de inwoners, het creëren van een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan de hedendaagse noden.

Stad Turnhout is op zoek naar een consulent sportieve evenementen. Je staat in voor het organiseren van sportevenementen zoals bijvoorbeeld de sportbeurs en de stadsparkfeestenloop. Je ontwikkelt visie en bouwt expertise op aangaande het organiseren van evenementen om zo adviezen te verlenen aan zowel interne als externe partners.

Profiel

• Je bent een organisatietalent. Je werkt zelfstandig, planmatig en projectmatig.
• Je bekijkt problemen met een kritische, maar constructieve houding. Je analyseert het probleem en durft (gemotiveerde) beslissingen nemen.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent een bruggenbouwer die belang hecht aan het onderhouden van constructieve relaties met de verschillende stakeholders. Vanuit jouw enthousiasme en positieve persoonlijkheid kan je mensen samenbrengen.
• Je bent flexibel en bent bereid om regelmatig ’s avonds, tijdens de weekends en tijdens de schoolvakanties te werken.
• Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?
• Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

Functieomschrijving

• Je staat voor de organisatie van sportieve evenementen van stad Turnhout. Dit omvat onder meer: de opmaak van contracten, het opmaken van draaiboeken, het opmaken van afspraken met zowel interne als externe partners alsook de praktische organisatie op het moment van het evenement zelf.
• Je neemt waar nodig ook een ondersteunende rol op bij (sportieve) evenementen die door andere partners (zowel intern als extern) georganiseerd worden.
• Je staat in voor het verlenen van advies met betrekking tot sportieve evenementen georganiseerd door zowel interne als externe partners.
• Je analyseert en evalueert bestaande evenementen, doet verbetervoorstellen en werkt actief mee aan een evenementenbeleid.
• Je neemt deel aan relevante overlegstructuren (zowel intern als extern) en bouwt een professioneel netwerk uit.

Wij bieden U

• Een halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Bv (B1-B2-B3) en de aanleg van een werfreserve.
• Je minimumloon voor deze halftijdse functie bedraagt 1268 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
• Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
• Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
• Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.

Selectieprocedure
• Uiterlijk op 19 mei 2021 ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.
• De procedure bestaat uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview.
• De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
• De selectieprocedure wordt uiterlijk eind juni 2021 afgerond.

Interesse?
Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met zondag 9 mei 2021.

Samenvatting
Vacature: Halftijdse consulent sportieve evenementen (m/v/x)
Uren: Onbepaalde duur, Part-time
{vacature_video}