Stad Turnhout zoekt een

TIJDELIJK MAATSCHAPPELIJK WERKER

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met meer dan 47.000 inwoners. Stad Turnhout heeft als ambitie om op een duurzame wijze bij te dragen aan het welzijn van haar burgers. We maken van Turnhout een sterke stad die de uitdagingen van vandaag en morgen kan trotseren. Waar mensen zich thuis voelen, graag met elkaar samenleven en waar ze trots op zijn. Samen maken we Turnhout futureproof!

Profiel

Je talenten

 • Je beschikt over één van de bachelorsdiploma’s die toegang geeft tot het beroep als maatschappelijk werker of je studeert binnenkort af in vermelde afstudeerrichtingen.
 • Je weet vlot contact te leggen met cliënten met diverse achtergronden en met hun omgeving. Je kan hierbij een goed evenwicht behouden tussen afstand en nabijheid.
 • Je bent een goede luisteraar die echt verbinding maakt en zich inleeft in de (soms heftige) problematieken. Je kan op een warme manier in dialoog gaan en ziet de persoon achter de hulpvraag en weet daar ook op in te spelen.
 • Je kan vlot informatie analyseren en de juiste verbanden leggen.
 • Je bent duidelijk in je communicatie en weet met tact en humor verbinding te maken.
 • Je blijft steeds vriendelijk en bent voldoende weerbaar. Zo ga je professioneel om met moeilijke en confronterende emotionele reacties, provocaties, …
 • Turnhout is een diverse centrumstad. Contacten met verschillende doelgroepen, anderstaligen en andere culturen schrikken je niet af.
 • Je gelooft sterk in het outreachend en aanklampend werken.
 • Je hebt goede kennis van de regionale sociale kaart of je bent bereid je dit snel eigen te maken.
 • Je hebt een goede kennis van de werking van een gemeentelijke (OCMW-)organisatie of kan je dit snel eigen maken.
 • Je kan overweg met courante PC-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams).
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

- Kandidaten met volgende diploma’s kunnen deelnemen:

 • het diploma van master in het sociaal werk;
 • het diploma van master in het sociaal werk en sociaal beleid;
 • het diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek;
 • het diploma van master in de agogische wetenschappen;
 • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
 • het diploma van bachelor orthopedagogie;
 • het diploma van bachelor sociale re-adaptatiewetenschappen;
 • het diploma van bachelor gezinswetenschappen.

- Kandidaten met één van de volgende oude diploma’s komen ook in aanmerking:

 • het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
 • het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
 • het diploma van maatschappelijk assistent, afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type of het hoger onderwijs van één cyclus, studiegebied sociaal-agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;
 • het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;
 • het diploma van sociaal verpleegkundige met de titel van gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedische hoger onderwijs van het korte type.

- De oude tegenhangers van de bachelors en de masters, namelijk de graduaten en de licentiaten, komen ook in aanmerking, voor zover het diploma’s zijn van voor de invoering van de BAMA-structuur. De gegradueerde maatschappelijk werker (HBO5-niveau) komt niet in aanmerking.
- Beschik je over een diploma dat niet in bovenstaande lijst staat en je vermoedt dat dit ook in aanmerking komt, dan kan je steeds navraag doen bij de selectie@turnhout.be.
- Ben je pas afgestudeerd? We maken graag samen met jou een succes van je eerste job. Relevante ervaring is een troef maar heb je dus niet nodig. Laatstejaarsstudenten dienen ten laatste op het moment van hun aanstelling bij Stad Turnhout over het geschikte einddiploma te beschikken.
- Wens je deel te nemen met een buitenlands diploma? Bezorg ons bij je sollicitatie minimaal een bewijs dat je de aanvraagprocedure voor gelijkwaardigheid van je diploma bij NARIC Vlaanderen hebt opgestart. Ten laatste bij je aanstelling bezorg je ons het gelijkwaardigheidsbewijs. Meer info: https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenning-buitenlands-diploma.

Functieomschrijving

Is hulp verlenen voor jou tweede natuur?

Onze maatschappelijk werkers zijn bij uitstek bruggenbouwers. Elke dag heb je impact op het leven van meestal kwetsbare burgers. Je helpt hen om hun plek te vinden in de samenleving, er actief aan te participeren en er aan bij te dragen. Jouw inspanningen zorgen ervoor dat ze terug grip krijgen op hun leven en het gevoel hebben er bij te horen. Zo maak jij mee het verschil.
Vanuit onze welzijnscampus dragen een 50-tal maatschappelijk werkers dagelijks het lokale sociale beleid van Stad Turnhout mee uit. Onze hulpverlening vertrekt vanuit een integrale benadering van verschillende levensdomeinen (wonen, werk, opleiding, welzijn, sociaal netwerk, mobiliteit, financiën,…). We hebben ons daarvoor georganiseerd in een aantal gespecialiseerde teams (Algemeen Maatschappelijk Werk, Wonen, Activering, budgethulpverlening …).
Om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen gaan we over tot de aanwerving van maatschappelijk werkers (contract van bepaalde duur, voltijds, 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar). Je werkt vanuit onze prachtige welzijnscampus centraal in de stad vlakbij het treinstation van Turnhout en makkelijk bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.

Je taken

Jouw opdracht: je cliënten coachen en ondersteunen richting een menswaardig bestaan. Je takenpakket is dan ook erg breed; je zorgt voor financiële en niet-financiële hulpverlening (administratieve, praktische en psychosociale hulp). Denk aan een financieel gezonde situatie, een dak boven het hoofd, een gepaste job of een ander basisrecht. Je werkt daarvoor nauw samen met je cliënt, collega’s en partnerorganisaties. Andere teams die gespecialiseerd zijn in thema’s zoals werk en wonen ondersteunen je hierbij.

Screening & oriëntering

 • Op basis van een intake en sociaal onderzoek stel je een diagnose en individueel hulpverleningsplan op. Jij giet jouw analyse in een zorgvuldig samengesteld sociaal-administratief dossier dat de basis vormt van de juiste hulpverlening.
 • Dankzij jouw expertise en inlevingsvermogen krijg je snel zicht op het juiste hulpverleningstraject en de mogelijke drempels. Je ziet de persoon achter de hulpvraag en weet daar ook op in te spelen.
 • Je informeert je cliënten over hun situatie en hun rechten en plichten, geeft waardevol advies en legt de afspraken vast in een stappenplan dat hen toelaat hun leven terug op het juiste spoor te brengen.

Coaching

 • Als coach sta je naast je cliënt. Je slaagt erin een sterke vertrouwensband op te bouwen om van daaruit te werken aan het versterken van je cliënt.
 • Tijdens de begeleiding schep je duidelijkheid. Je bewaakt jouw grenzen en de gemaakte afspraken. Je kijkt welke drempels in de weg staan, zoekt passende hulp en pakt dit samen met de cliënt en met partnerorganisaties aan.
 • Je houdt regelmatig contact en bezoekt de cliënt soms ook thuis. Je monitort hun vooruitgang en moedigt ze aan in hun traject en in de soms kleine stappen vooruit.
 • Je werkt aanklampend, stimuleert waar mogelijk zelfredzaamheid en coacht je cliënt naar het moment dat jullie elkaar terug los kunnen laten.

Netwerk en overleg

 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk in de gemeente Turnhout en omgeving. Zo blijf je op de hoogte van het hulpaanbod.
 • Cliëntcontacten wissel je vlotjes af met administratieve taken en opvolging. Je zorgt dat elk hulpverleningsdossier administratief in orde blijft en raadpleegbaar is, en wisselt informatie uit met alle (interne en externe) belanghebbenden.
 • Je overlegt regelmatig met collega’s om de hulpverlening, je team en de samenwerking met andere organisaties naar een hoger niveau te tillen.

Flexibiliteit

 • Je bent bereid om af en toe buiten de kantooruren te werken

Wij bieden U

 • Een contractuele functie van bepaalde duur in de graad Bv (B1-B2-B3) tot en met 31/12/2024. Onze voorkeur gaat naar een voltijdse invulling, maar een 4/5de tewerkstelling is ook bespreekbaar.
 • Je geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt minimaal 3.030,88 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar laten meetellen (voorbeeld: graad B1, trap 8: 3.346,46 euro). Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen als administratieve anciënniteit. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Wens je meer info of een persoonlijke loonsimulatie: aarzel dan niet om contact op te nemen met Personeelspunt (T: 014 53 49 90 of selectie@turnhout.be).
 • Maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag) en ecocheques (100 euro pro rata je tewerkstellingscoëfficiënt)
 • Fietsvergoeding van 0,35 euro/km of volledige terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer.
 • Eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen)
 • Lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (gsd-v).
 • Wij zetten sterk in op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé met mogelijkheid tot thuiswerk en glijdende werkuren, uiteraard in overleg met je leidinggevende/collega’s.
 • Op jaarbasis heb je 33 vakantiedagen (deeltijds pro rata) aangevuld met 14 feestdagen. Wij volgen het verlofstelsel van de publieke sector wat betekent dat je vanaf je indiensttreding recht hebt op betaalde vakantie a rato van de nog te presteren maanden van dat jaar.
 • Plaats van tewerkstelling: Team Algemeen maatschappelijk werk – Welzijnscampus, Stationstraat 80, 2300 Turnhout (www. welzijnscampus.be)

Selectieprocedure
- Wij voorzien een sollicitatiegesprek die jouw kennis en vaardigheden voor deze functie test.
Hiervoor hebben we alvast volgende data voor vrijgehouden:

 • Woensdag 17 juli 2024 in de namiddag tussen 13u-17u
 • Vrijdag 19 juli 2024 tussen 9u-17u

Interesse?

 • Solliciteren kan tot en met zondag 14 juli 2024. Nadien gaat de vacature automatisch offline. Bewaar tijdig een kopie.
 • Solliciteren doe je online via www.turnhout.be/vacatures.
 • Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en actueel curriculum vitae toe te voegen.
 • Nog vragen over de functie-inhoud of je toekompstige werkplek? Contacteer Evelien Geysen, beleidsadviseur algemeen maatschappelijk werk, tijdens de kantooruren via 0470 74 16 00 of evelien.geysen@turnhout.be.

Turnhout verwelkomt iedereen en gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit.
We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties.

Samenvatting
Vacature: TIJDELIJK MAATSCHAPPELIJK WERKER
Uren: Bepaalde duur